Světový fond na ochranu přírody (WWF) měří ekologickou stopu největších světových firem vyrábějících tisknout

Pět celosvětově významných zpracovatelských firem vyrábějících tzv. dobrý papír dobrovolně přistoupilo ke zjištění své ekologické stopy prostřednictvím nového online ukazatele WWF nazvaného „index papírenských společností.“

Světový fond na ochranu přírody zavedl tento nový hodnotící nástroj pro papírenské firmy, aby informoval o jejich globální ekologické stopě. Index papírenských společností posuzuje firmy dle klíčových environmentální kritérií jako je využívání recyklovaných vláken nebo vláken pocházejících z šetrně obhospodařovaných lesů, spotřeby energie, produkce emisí CO2 či spotřeby a znečištění vody.

Pět celosvětově významných společností  - Domtar ze Severní Ameriky, M-real, Stora Enso and UPM z Evropy a Mondi Group z Jižní Afriky a Evropy – byly prvními, které dobrovolně přistoupily ke zjištění své ekologické stopy prostřednictvím nového online ukazatele WWF nazvaného „index papírenských společností.“ Výsledky hodnocení najdete na www.panda.org/PaperCompanyIndex. „Světový fond na ochranu přírody tleská těmto společnostem pro jejich postoj a transparentnost,“ řekl “ Harri Karjalainen, manažer WWF pro papír a celulózu, a dodal: „Tyto firmy jsou předvojem rozšíření trvalé udržitelnosti v papírenském průmyslu."

„A další papírenské společnosti vyrábějící „dobrý papír“, zejména ty v Severní a Jižní Americe a Asii, byly vyzvány, aby následovaly příkladu těchto pěti společností a ukázaly svému představenstvu, obchodním partnerům, akcionářům, investorům a obchodníkům s papírem, co samy udělaly ke snížení své globální ekologické stopy,“ pokračuje Karjalainen. „Doufáme, že tento nový online nástroj pomůže posílit zdravou konkurenceschopnost v papírenském průmyslu. Uvidíme, kdo bude nejlepší a bude mít nejmenší ekologickou stopu, řekl.

Zástupce Mondi Group CEO, jedné ze spolupracujících společností, David Hathorn zase uvedl: „Jsme potěšeni být součástí vyzkoušení a uvedení nového environmentálního indexu Světového fondu na ochranu přírody, který hodnotí vhodnost využívání přírodních zdrojů a dopady na životní prostředí. Doufáme, že index bude využívat hodně celosvětových papírenských společností, jelikož představuje příležitost zúčastněným společnostem ukázat jejich pokrok směrem ke snížení jejich ekologické stopy.“

Tzv. „dobrý papír“ je denně používán jako papír do tiskáren, knih, obálek, formulářů, magazínů, časopisů, brožur a výročních zpráv.  Světový fond na ochranu přírody uvedl „ekologický index papírenských společností“ ve chvíli, kdy se předpokládá, že se celková spotřeba papíru zvýší ze současných 400 milionů tun denně na 500 tun v roce 2020. Pokud se papírenský průmysl nezasadí o významné zlepšení, zanechá toto navýšení spotřeby nepřijatelnou ekologickou stopu na naší planetu. Nezodpovědné kácení lesů k získání celulózy a rozšiřování monokulturních lesních plantáží pěstovaných pro celulózu ohrožuje křehké lesní ekosystémy, přitom navíc také způsobuje problémy sociální. Průmysl papíru a celulózy navíc patří k největším spotřebitelům energie, producentům skleníkových plynů, stejně odpadů na skládkách a je významným zdrojem znečištění vody.

„Paper Company Environmental Index“ zahrnuje a hodnotí dopady na lesní ekosystémy během získávání celulózy (35% z maximálních 100 bodů), emise z výrobních procesů jako je znečištění vody a produkce skleníkových plynů (35%), a firemní transparentnost (30%). Kritéria platí jak pro firemní politiku a výrobu, tak pro zhodnocení cílů každé společnosti a její aktuální produkci.

Expanze průmyslu papíru a celulózy je zpravidla způsobena rozvíjející se ekonomikou, nyní zejména v Asii. Mnoho světových společností s celulózou a papírem přesouvá svoji produkci na jižní polokouli s vidinou nižších výrobních nákladů. Dřevo z jihu cestuje na velké vzdálenosti do papíren Severní Ameriky a Evropy, přibližně 80% buničiny překračuje mezinárodní hranice, aby dosáhlo určeného trhu a 40% ze stejného důvodu překračuje oceán.

Na www.fsc-paper.org můžete najít databázi v Německu prodávaných FSC papírových produktů a jejich výrobců.

Zdroj: WWF, červenec


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038