TÜV SÜD Czech první českou certifikační autoritou pro FSC a PEFC tisknout

Praha 8. června 2011. TÜV SÜD Czech získala akreditaci pro certifikaci společností podle standardů FSC a stala se tak jedinou autoritou ve střední a východní Evropě poskytující certifikace pro odvětví lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu podle certifikačních systémů FSC i PEFC.

tuv sud czech

Certifikace zpracovatelského řetězce FSC (Forest Stewardship Council) je dokladem prokazatelného původu dřeva, papíru či z nich vyráběných produktů. Dokládá, že při získávání dřevní suroviny nedošlo k drancování lesů či ničení životních podmínek místních lidí. Podnikatelé, kteří chtějí prokázat, že jejich výrobky tato náročná kritéria splňují, mohou nyní využívat certifikační služby společnosti TÜV SÜD Czech, která od května 2011 nabízí jako jediná autorita certifikace FSC a PEFC. Česká republika se v rámci holdingu TÜV SÜD AG stala kompetenčním centrem pro certifikace v odvětví lesnictví a dřevařském průmyslu s globální působností.


„FSC je podporou přírodě blízkého a sociálně odpovědného lesního hospodaření. Po celém světě jsme svědky zvýšeného zájmu spotřebitelů o zboží a produkty, při jejichž výrobě byly dodržovány etické standardy. Jsem velmi rád, že i naši podnikatelé budou moci reagovat na poptávku zákazníků a pomocí certifikace FSC jim nabídnout zboží s logem FSC“, uvádí Michal Rezek manažer pro oblast lesy a dřevo z TÜV SÜD Czech. „Vedle hraček, nábytku nebo kuchyňského náčiní se certifikace FSC týká také například potřeb pro kutily, železničních pražců, mostů, potravinářských obalů nebo basketbalových míčů“.


Certifikát FSC je pro firmy prestižním oceněním a je zpravidla využit pro zhodnocení výrobků na trhu a zvýšení exportních příležitostí. Certifikát FSC se stává podmínkou pro export na mnohé trhy zejména v Evropě a v zámoří. V neposlední řadě je certifikát FSC prostředkem budování či zdůraznění odpovědného chování firmy.

Zdroj: Tisková zpráva TÜV SÜD Czech


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038