V Kanadě bylo nově certifikováno systémem FSC 1,3 milionu hektarů lesa tisknout

Kanadský výrobce lesních produktů Tembec získal novou FSC skupinovou certifikaci  dalších 1 375 000 hektarů lesních majektů v Senneterre, Quebecu. Společnost již nyní spravuje přes 11 milińu hektarů lesa, které obhospodařuje přírodě blízkým způsobem dle pravidel FSC. 

Tembec a jeho partner Resolute Forest Products získali certifikát FSC od certifikační firmy QMI-SAI Global. Tomu předcházel rozsáhlý audit způsobů a podmínek lesního hospodaření ve společnosti a musel vyhovět Kanadskému národnímu standardu FSC boreálních lesů.  

Dennis Rounsville, výkonný víceprezident společnosti Tembec a prezident Forest Products Group dodal: "Jsme hrdí, že jsme certifikát získali, je to výsledek tří let práce z rozličnými zájmovými skupinami a lesnickým či zpracovatelským sektorem."

Společnost Tembec je globálním  leaderem  v trvale udržitelném  lesním hospodaření.  „Cítíme, že FSC je důležitou a strategickou části naší obchodní politiky," doplnil ředitel společnosti Tembec Jim Lopez. V současné době jsou již všechny lesy, které spravuje společnost Tembec FSC certifikovány.

Ředitel společnosti Tembec Jim Lopez.

Tembec používá dřevo ze svých lesů k výrobě papíru, buničiny, řeziva a celulózy. Výkonný víceprezident doplňuje: "Díky certifikaci nových lesních majetků může nyní Tembec dodávat 100% svého dřeva z FSC zdrojů. A díky své široké nabídce FSC produktů je Tembec schopný uskopojit poptávku spotřebitelů po lesních produktech z odpovědného a přírodě blízkého lesního hospodaření."  


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038