V Kyrgyzstánu se připravuje pilotní FSC certifikace tisknout

Ačkoliv je Krgyzstán státem, u kterého je velmi nepravděpodobné, že by se používala FSC certifikace pro lesní majetky – lesy pokrývají přibližně 6% rozlohy země a její ekonomika patří mezi nejnižší v regionu. Ovšem podle zástupců OSN je země ekologický bohatá.

Tamní přírodní ořechové lesy jsou vnímány, jako jedny z největších světových oblastí, které jsou porostlé plodícími dřevinami, což má mimo jiné významný vliv na zachování biologické rozmanitosti. Sklizeň z těchto lesů tvoří třetinu i větší část příjmu zdejších obyvatel zvláště na jihu. Vlašské ořechy jsou navíc důležitým zdrojem potravy.

Odhady však hovoří o zničení přibližně 80 % těchto lesů z důvodu těžby dřeva, všeobecné chudoby a rozrůstající se populace. Tato významná rizika se daří zvrátit pomocí mnoha projektů, které se zaměřují především na vzdělání a také na znovuvysazování rostlin. Vedle toho však zůstává nevyřešen druhý úkol – vyřešení problému s příjmy a ochrana majitelů malých lesů.

K největším problémům kyrgyzských rolníků patří sklizeň bez poškození ekosystému a rozšiřování zpracovatelských prací nesouvisejících se dřevem, jako je lisování šťávy, loupání ořechů, výroba olejů a balení. V této oblasti vidí FSC možnost jak pomoci v rámci různých pilotních projektů.

Kyrgyzská asociace pro lesnictví a zemědělství (KAFLU) schválila financování projektu, jehož cílem je vytvořit zpracovatelský řetězec s přidanou hodnotou, a to skrze nákup zařízení pro sušení a balení, vyvinutí jak sklízet jádra vlašských ořechů a proškolení lesních správců ve standardech FSC hospodaření.

Organizace KAFLU se zaměřuje právě na vytváření a dodržování podmínek pro odpovědné a udržitelné využívání přírodních zdrojů a rozvoj podnikatelských aktivit v lesnictví a zemědělství prostřednictvím vzdělávání, technické podpory či dodávky sazenic.

Jak může FSC pomoci

Zakladatel KAFLU – Aitkul Burhanov – který se nyní zaměřuje především na malé zemědělce, říká, že FSC certifikace má zásadní význam pro ochranu přírodních ořechových lesů a pro zviditelnění nedřevěných kyrgyzských produktů na světových trzích, což by mělo být významným přínosem právě pro zdejší komunity.

Při pilotní certifikaci vlastníků malých lesů tzv. leskhozes se vedly diskuze o standardech FSC. Všichni zúčastnění viděli i ekonomické výhody, které s sebou přinese prodej lesních produktů na mezinárodních trzích a chtějí proto víc než kdy předtím zachovat přirozené ořechové lesy. Skupina leskhozes se tak připravuje na pilotní FSC certifikaci lesních majetků i FSC certifikaci v rámci zpracovatelského řetězce.

Za výše uvedeným rozhodnutím je obrovské množství práce především v oblasti zvýšení povědomí o FSC, které není v Kyrgyzstánu příliš velké. Naštěstí byla zakladatelem KAFLU oslovena relativně velká skupina výrobců na obalářské konferenci – výsledek byl více než pozitivní – všem se líbila myšlenka tří pilířů FSC, která se v praxi projevuje v tom, že se organizace nezaměřuje pouze na ekologickou stránku problému, ale také na její sociální a ekonomickou část.

Podpora FSC certifikace vlastníků malých lesů

Skupinová certifikace více vlastníků malých lesů je jednou z cest, jak dosáhnout na FSC certifikaci i v České republice – krásným příkladem této praxe je certifikace více jak deseti obcí na Svitavsku, které se rozhodly obhospodařovat své lesy v souladu s pravidly FSC.

Skupinová certifikace je méně náročná a ekonomičtější především pro malé vlastníky, kterým by mohla významně zasáhnout do rozpočtu. FSC v tomto případě vychází malým vlastníkům vstříc sníženými finančními i administrativními náklady.


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038