Začala největší kampaň na podporu značky FSC tisknout

FSC ČR zahájila v listopadu dosud největší kampaň na podporu znalosti značky a certifikátu FSC. Kampaň s názvem „Miluje dřevo, chrání les“ má za cíl zvýšit a propagovat nákup dřevěného zboží s mezinárodní značkou FSC a informovat tak spotřebitele o výrobcích, které byly vyrobeny z legálně těženého dřeva šetrným způsobem k lesu a zároveň s ohledem na lidská a sociální práva obyvatel.

Kampaň „Miluje dřevo, chrání les“ reaguje na stále větší množství mizejících, ohrožených a devastovaných světových lesů, které patří k nejvíce ohroženým ekosystémům naší planety a na problémy spojené s nelegální těžbou dřeva. Odhaduje se, že ve víceméně původním, nenarušeném stavu zůstalo už jen asi 22 % plochy původních pralesů. Každý rok ztrácíme plochu pralesů o rozloze dvou Českých republik, na níž žijí tisíce druhů rostlin a živočichů. Velmi vážný problém představuje nelegální těžba. V brazilské Amazonii je až 80 % stromů pokáceno nezákonně. Zhruba polovina tropického dřeva dováženého do zemí Evropské unie pochází také z nelegálních zdrojů. Devastace lesů však není problémem pouze v tropech. Podobným tempem dochází k ničení severských lesů v tajze. Ačkoliv v České republice i jinde v Evropě lesa celkově přibývá, náš kontinent patří k největším spotřebitelům dřeva ze světových lesů. Navíc ani české a evropské lesní hospodaření se často nevyhýbá nešetrným lesnickým praktikám. Také v naší zemi stále ještě na mnoha místech určují krajinný ráz přírodnímu stavu vzdálené, uměle vysazené, převážně smrkové a borové monokultury. Zdravotní stav českých lesů patří k nejhorším v Evropě, lesy mají sníženou schopnost zadržovat srážky a odolávat různým kalamitám, například při přemnožení kůrovců. Zaměřením na spotřebitele by kampaň měla zvýšit i poptávku po výrobcích se značkou FSC, což pomůže vlastníkům certifikovaných lesních majetků a certifikovaným zpracovatelským řetězcům. Druhé kolo kampaně z prostředků Norských finančních mechanismů, Ministerstva životního prostředí ČR a Státního fondu životního prostředí s celkovým rozpočtem přes 2 mil. Kč proběhne na jaře roku 2010.
   
Kampaň začne reklamními plakáty v městské hromadné dopravě v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Českých Budějovicích a Liberci. Nebudou chybět speciální webové stránky kampaně na www.czechfsc.cz, internetová reklama a bannery na největších serverech v ČR či profil FSC ČR na sociální síti Facebook.

facebook_FSC

Printscreen FSC facebook profilu

V Praze a Brně se také objeví billboardy s vizuálem kampaně umístěné v blízkosti obchodních center a hobbymarketů. Připraveny jsou rozhovory s výrobci a distributory FSC materiálů a výrobků, stejně jako s majiteli FSC certifikovaných lesů.  25. listopadu byla ve spolupráci s Hnutím DUHA a Společností pro Fairtrade vyhlášena velká spotřebitelská soutěž o výrobky FSC, BIO a Fairtrade a na podporu kampaně jsou také připraveny speciální informační materiály a předměty určené spotřebitelům (více zde).

Vizuál kampaně s Hnutím DUHA a Společností pro Fairtrade

Samotná příprava kampaně probíhala ve spolupráci s reklamní agenturou Marco/BBN Czech Republic (www.marco.eu), která dříve spolupracovala mj. na kampani českého předsednictví v Radě Evropské Unie EU2009.CZ a vypracovala zakázky např. pro společnosti Home Credit, VZP, Plzeňský Prazdroj a Volksbank. Kampaň za agenturu MARCO/BBN připravoval account director Tomáš Navrátil: „Z našeho pohledu to byl ukázkový příklad přípravy komunikační kampaně. Od samotného zadání, přes marketingový výzkum a definování cílové skupiny, až po společná jednání mezi klientem a našimi kreativci,“ doplnil.
Značku BIO potravin a její význam zná již většina českých občanů. Značka FSC je paralelou pro výrobky ze dřeva a papíru, její známost je však bohužel zvláště ve srovnání se západoevropskými zeměmi velmi nízká. A protože ochranu lesů a šetrné lesní hospodaření považujeme za mimořádně závažné téma, rozhodli jsme se ještě více zaměřit na spotřebitele dřevěných a papírových výrobků, kteří mohou svým jednáním pomoci zabránit nelegální těžbě dřeva a přispět tak k ochraně českých i světových lesů,“ řekl Tomáš Duda, zástupce ředitele organizace FSC ČR.

Zdroj: FSC ČR, listopad 2009


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038