Začíná Mezinárodní rok lesů! tisknout

Letošní rok 2011 byl vyhlášen Organizací spojených národů OSN jako Mezinárodní rok lesů, který bude provázet řada s tím spojených regionálních i mezinárodních aktivit. Záměrem je zlepšit udržitelnost lesního hospodaření po celém světě a také zvýšit veřejné povědomí o udržitelném hospodaření, péči zachovávající lesní bohatství a udržitelný rozvoj všech lesních ekosystémů.

 

Zde najdete řadu informací o událostech organizovaných během Mezinárodního roku lesů stejně jako zdroje a webové nástroje propagující aktuální téma lesů.


Díky mezinárodnímu roku lesů bude mít veřejnost možnost podívat se do lesa společně s lesníky a pochopit lépe hospodaření s lesem. Mezinárodní rok lesů je tedy ideální příležitostí pro každého navštívit les osobně. Důležitou roli v připravovaných aktivitách bude hrát lidská komunikace a zprostředkování informačních materiálů o multifunkčnosti a výhodách, které les nabízí. Budou probíhat kulturní a vzdělávací akce jako výstavy, výtvarné a fotografické soutěže jak pro veřejnost tak pro školy, včetně psaní esejí a tvorby posterů. Nebudou chybět ani sportovní události, například atletický lesní triatlon. Po celý rok bude probíhat veřejnosti přístupné sázení stromků a jarmarky s lesními produkty. Můžeme se těšit na řadu nových knih, propagačních a vzdělávacích materiálů.

Českou verzi filmu vytvořeném OSN u příležitosti Mezinárodního roku lesů 2011 připravil Ing. Jiří Dolejší. Česká verze filmu byla poskytnuta Nadací dřevo pro život, provozovatelem webového portálu www.mezistromy.cz

SlideshowPodporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038