Začíná veřejná konzultace k Českému standardu FSC tisknout

V roce 2006 byl akreditován Český standard FSC (Forest Stewardship Council), doku-ment podle kterého nadále probíhají všechny certifikační audity lesního hospodaření FSC na území České republiky. Byl to také první národní standard šetrného lesnictví v regionu střední a východní Evropy. V následujících letech začal sběr podnětů pro jeho možné změny, tak aby Standard co nejvíce reagoval na aktuální nároky a požadavky šetrného lesního hospodaření. Dnešním dnem oficiálně začíná veřejná konzultace k revidované verzi Českého standardu FSC. Dokument, který je možné připomínkovat, lze nalézt zde.   


Transparentní proces připomínkování Českého standardu FSC, jehož cílem je soustředit k procesu revize co nejširší části veřejnosti a odborné sféry, začal 9. března 2010. Veřejnou konzultaci k revidované verzi Českého standardu FSC vyhlašuje FSC ČR o. s., národní pobočka mezinárodní ne-vládní organizace Forest Stewardship Council (FSC). Český standard FSC je normou pro certifikaci lesů prestižním systémem FSC, kterým byla dosud certifikována 2 % českých lesů. Standard vypraco-vaný v letech 2001 – 2005 byl akreditován v roce 2006 a od roku 2008 probíhá jeho revize tak, aby re-agoval na podněty z jeho zavádění, připomínky vlastníků lesů, certifikačních firem a dalších uživatelů. Komise pro revizi Českého standardu FSC připravila verzi, která bude do května vyvěšena na interne-tových stránkách sdružení www.czechfsc.cz.  FSC ČR zve lesnickou veřejnost k zaslání komentářů na info@czechfsc.cz. Připomínkovat lze dokument do 7. května 2010. Revizní komise následně při-pomínky zváží a písemně vypořádá na květnovém jednání.

Zdroj: FSC ČR, březen 2010


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038