Změny v FSC certifikaci CoC vzhledem k EU TR - směrnice FSC tisknout

BONN - Dne 3. března 2013 vstoupila v platnost tzv. European Union Timber Regulation (EU TR), která postihuje dovoz a uvedení ilegálně dovezeného dřeva a produktů na trhy v Evropské Unii. Společnosti a podniky, které dovážejí či uvádí poprvé dřevo na trh EU musí mít tzv. "systém náležité péče", aby se zabránilo této trestné činnosti. FSC schválilo změny v certifikaci zpracovatelského řetězce (CoC), tak aby vyhovovalo EU TR. Je tedy s opatřením plně v souladu.

 

Forest Stewardship Council (FSC) zveřejnila upravenou směrnici o certifikaci zpracovatelského řetězce (Chain-of-Custody – CoC) a tři doplňující doporučení (advice notes), které FSC certifikovaným firmám umožní vyhovět nařízení EU TR.  Doporučení mají sloužit firmám dovážejícím FSC certifikovaný nebo kontrolovaný materiál do EU, tak aby vyhověly požadavkům EUTR. Tato doporučení upravují povinnosti sbírat a předávat informace evropským dovozcům za účelem zamezení využití tzv. „malých součástí“ (minor components) v dovážených FSC výrobcích a za účelem shody s obchodními a celními předpisy exportních zemí.

 

Nelegální těžba je výnosným obchodem v mnoha částech světa. UNEP (Program OSN pro životní prostředí) a Interpol v aktuální studii odhadují, že ilegální těžba představuje 10 – 30% celkové celosvětové těžební činnosti v lesích. Ve většině případů má zničující dopady na lesní ekosystémy a ničí prostředí domorodých obyvatel, stejně jako jejich práva.   

Kim Carstensen, generální ředitel FSC dodává: „FSC vítá iniciativu Evropské unie jako důležitý krok směrem k zákazu a omezení destruktivních těžebních praktik na celé planetě. EU tak následuje USA a Australii a doufáme, že se takto budou přidávat i ostatní země na světě."

„Soulad s národní legislativou, který vyžaduje EU TR je první krok směrem k udržitelnému lesnímu hospodaření a je základní součástí požadavků FSC certifikace. Doufáme, že toto nové opatření Evropské unie pomůže zemím produkujícím dřevní surovinu omezit nelegální těžbu,“ dodává. 

Nařízení Evropské unie ve svém textu neakceptuje žádné certifikační nestátní schéma jako alternativu „systému náležité péče.“ Takže i společnosti, které dovážejí FSC certifikovaný materiál musí učinit jisté kroky, aby byly s regulí v souladu. V minulých měsících FSC připravilo několik opatření, jak pomoci podnikům, a zajistilo, že FSC certifikace se svou kontrolou v každém stupni zpracovatelského řetězce bude sloužit jako důvěryhodný nástroj analýzy rizik a mitigace a splní tak nároky EU TR.


Certifikace FSC je tedy plně připravena na EU TR. Není pravdou, jak v některých případech "nepřesně" konstatovali zástupci jiných certifikačních systémů, že pouze jejich certifikační systémy zajistí připravenost na EU TR a že právě tyto systémy určitě budou preferovaným řešením pro zpracovatelské firmy. Naopak, FSC je celosvětově nejvíce vyhledávanou a rozšířenou certifikací zpracovatelského řetězce, jejíž požadavky vyhovují nejen legislativě v EU, ale vedou také ke skutečné změně směrem k udržitelnému lesnímu hospodaření, či podpoře sociálních práv domorodých obyvatel a záchraně lesů s vysokou ochranářskou hodnou.                

John Hontelez, vedoucí jednacího týmu FSC dodává: „Změny, které jsme provedli v systému FSC pomohou dovozcům FSC certifikovaného materiálu vyhovět EU TR. Jsme si jistí, že inspektoři budou považovat FSC za důvěryhodný systém v rámci vyhodnocení a mitigaci rizika s ohledem na nelegální těžbu dřeva v třetích zemích a nařízení EU TR. Tyto změny, které jsme učinili, však také pomohou relevantním společnostem vyhovět podobným zákonům ve Spojených státech a Austrálii.

"Současná legislativa, vč. EU TR, ale v rámci produkce dřeva negarantuje ekologicky a sociálně vhodné praktiky lesního hospodaření nebo ochranu lesů s vysokou ochranářskou hodnotou a zákaz přeměny původní lesní plochy. To je proč FSC podporuje dovozce k výběru FSC certifikovaných materiálů, nikoliv pouze vyhovění legislativě, ale také k přispění udržitelného lesního hospodaření všude na světě,“ shrnuje ředitel FSC Kim Carstensen.

Pro více informací o změnách, které FSC udělalo a návodům pro dovozce, jak upravit systém FSC, aby vyhovoval EUTR, se podívejte sem. Tady najdete také upravenou směrnici pro certifikaci FSC zpracovatelského řetězce.

Oficiální webové stránky k EU TR najdete zde.

Kontakt:
John Hontelez
Chief Advocacy Officer
FSC International
j.hontelez@fsc.orgPodporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038