Kniha „100 otázek“ se od svého prvního vydání v roce 2006 stala oblíbenou jak u lesníků, tak i u širší zainteresované veřejnosti, např. v oblasti samosprávy měst a obcí. Jedním z důvodů je i to, že brožura ukazuje či nastiňuje možnosti, jakými cestami lze jít při přírodě bližším hospodaření v lese, ale nechává čtenáře si vybrat podle toho, v jakém prostředí či lese se pohybuje nebo hospodaří. V novém, již pátém vydání doplnil původní autory Milan Košulič ml.

Aktualizací prošly např. otázky týkající se strukturní probírky a doplněny byly kapitoly týkající se klimatické změny. Přidány byly také ale např. oddíly, týkající se aktuální debaty, zda smrk skutečně může být onou „dřevinou budoucnosti“, na kterou by se měli lesníci spoléhat. „Řada studií z poslední doby ukazuje, že na území České republiky dochází k postupnému snižování dostupné vody v půdě, a to zejména v období od dubna do června. To je s ohledem na intenzivní růst rostlin a celkovou závislost naší krajiny na pravidelně rozložených srážkách velmi nepříznivé, zvláště pak pro smrkové lesy“, dodávají autoři.

""

Knihu „100 otázek a odpovědí k obhospodařování lesa přírodě blízkým způsobem“ si lze zdarma objednat a vyzvednout v brněnské kanceláři FSC ČR nebo je možné si ji za cenu poštovného a balného nechat zaslat poštou.

Poštovné a balné za odeslání poštou lze uhradit buď pomocí odeslání daru přes darujme.cz nebo pomocí poštovní dobírky. Objednávkový email odešlete dle níže uvedených instrukcí.

Cena za zaslání:

Darujme.cz: 70,-

Dobírka: 100,-

Email pro objednávku: info@czechfsc.cz

 

Do emailu prosím uveďte, zdali si chcete knihu vyzvednout osobně nebo zaslat poštou. V případě zaslání poštou uveďte doručovací adresu a vámi vybranou metodu úhrady poštovného a balného. Další informace a instrukce vám zašleme individuálně emailem.