strom

Vánoční stromečky z přírodě blízkých FSC lesů pocházejí totiž z tzv. zdravotních prořezávek, které mají pozitivní vliv na zdraví lesa. Díky těmto výchovným zásahům a využívání dalších přírodě blízkých lesnických postupů jsou lesy silnější a odolnější vůči negativním dopadům klimatické změny.

Letos takové můžete sehnat v Praze a v Brně.

Brno • Od Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny (prodejní místa  zde)

Praha • Od Lesů hlavního města Prahy

Vánoční stromy z FSC lesů bude letos v Brně opět prodávat lesní podnik ŠLP Křtiny. Více informací o jejich prodejních místech a časech prodeje, lze nalézt na jejich webu. Z křtinských FSC certifikovaných lesů pochází také tradiční brněnský vánoční strom, který už od druhé poloviny letošního listopadu zdobí Náměstí Svobody. Pro Pražany nabízejí menší množství vánočních stromů z FSC certifikovaného lesa také Lesy hlavního města Prahy, jejichž lesní správci chystají tzv. výchovné prořezávky. Domluvit se lze přímo s nimi, seznam kontaktů naleznete zde. Další možností, kterou letos Lesy hlavního města Prahy nabízejí jsou tzv. Vánoční jedličky s budoucností, což jsou lesní sazenice jedle bělokoré, které si kupující následně mohou vysadit do lesa ve spolupráci s LHLMP. Více informací naleznete zde

Zájemci o FSC vánoční stromek, kteří se nenacházejí v blízkosti žádného z výše zmíněných prodejních míst, také můžou kontaktovat některého z majitelů či správců FSC certifikovaných majetků v jejich okolí a zkusit se s ním domluvit na koupi některého ze stromečků z jeho lesa osobně. Všechny FSC certifikované lesy jsou k dohledání v mezinárodní databázi FSC. Stačí si jako region zvolit Českou republiku, zaškrtnout "Show sites/member" a jako certifikační kód zvolit FM/CoC.

Při pěstování lesů přírodě blízkými lesnickými postupy, které v ČR dlouhodobě podporuje FSC ČR, nevznikají v lesích smrkové monokultury, které jsou pěstovány pouze pro produkci dřeva, ale dbá se na udržování přirozené druhové skladby a na vyvážené zastoupení listnatých a jehličnatých stromů. Stromky, které pocházejí z FSC certifikovaných lesů jsou obvykle vybírány jednotlivě, což zajišťuje ohleduplné chování k lesnímu porostu, jelikož jsou vyřezávány v rámci výchovných zásahů a probírek, které přispívají ke stabilitě, vyváženému růstu lesa a jeho větší odolnosti vůči dlouhodobým teplotním výkyvům. Pořizovací cena FSC certifikovaného stromku se přitom obvykle nijak neliší od nabídky ostatních prodejců, spíše je nižší.

a logo of Czech Ministry of environment

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí.

Informace nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.