Česká společnost reflektuje horšící se zdravotní stav lesních porostů, který je způsoben kombinací změn klimatu a neudržitelných postupů hospodaření a na nějž výrazně upozornila kůrovcová kalamita. Poptávka veřejných institucí po certifikovaném dřevu může přispět k řešení. Aplikace systému FSC (Forest Stewardship Council), který zajišťuje odpovědné lesní hospodaření, do veřejného nakupování se proto nabízí jako efektivní nástroj. Proto metodika provádí uživatele praktickými postupy.

Metodika se skládá ze dvou částí. Úvodní pasáže uživatele provádějí potřebami adaptace českých lesů na změny klimatu a aplikací systému FSC v nich. Stěžejní část metodiky uživatelům doporučuje praktické priority, kritéria a formulace veřejných zakázek. Pro konkrétní detailnější specifikace, parametry a kritéria veřejných zakázek jsou uvedeny odkazy na klíčové evropské i národní dokumenty. Metodika postupuje podle vybraných skupin zboží, které jsou relevantní pro veřejná výběrová řízení: papír a papírové výrobky, výrobky ze dřeva, stavby.

Metodika je ke stažení na níže uvedeném odkazu nebo je v tištěné podobě k dispozici v kanceláři FSC ČR – zájemci nás můžou kontaktovat

metodika fsc verejne zakazky WEB.pdf
PDF, Size: 15.07MB
cbbc

 

Projekt TL03000631 Výzkum a řešení bariér aplikace standardu FSC v českém lesnictví byl spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Éta.