FSC jako příležitost

Jako držitel certifikátu FSC získáváte množství výhod:

a single leafed tree surrounded by a pine forest
FSC ČR / Tomáš Holínka
a planet shaped logo

Máte jistotu, že vaše lesní hospodaření rovnoměrně zohledňuje jak environmentální, sociální tak i ekonomické zájmy.

a planet shaped logo on a hand

Tento fakt můžete prostřednictvím certifikátu komunikovat např. obchodním partnerům, místním obyvatelům, zastupitelstvu atd.

a document shaped logo

FSC dřevo bývá zvýhodněno - v podobě přednostního odběru a/nebo zvýšenou výkupní cenou.

Jaké jsou další přínosy pro lesní hospodáře s certifikátem FSC?

Vlastníkům/správcům lesů může certifikátu FSC přinést řadu výhod:

 

  • prestižní ocenění dokladující nadstandardní lesní hospodaření
  • poskytuje pravidelnou kontrolu hospodaření třetí stranou
  • pomáhá zlepšovat zdravotní stav a stabilitu lesních porostů
  • pomáhá s předcházením sporů mezi vlastníkem lesa a zájmovými skupinami (např. místními občany, spolky apod.)
  • uchovává nebo zvyšuje kvalitu půd, jejich vodohospodářskou funkci a je prevencí před erozí lesních půd

Mohlo by vás zajímat...

an autumn forest during a sunset
Certifikace lesů systémem FSC (Forest Stewardship Council) spočívá v pravidelných auditech lesního hospodaření na konkrétním lesním majetku, a to jak pomocí terénního šetření, pohovorů s lesními hospodáři a dělníky pracujícími v lese, tak pomocí prověřování písemných dokumentů. Audit může provádět pouze certifikační firma, která získala akreditaci. Audit probíhá na základě písemné smlouvy mezi vlastníkem lesa, který o certifikaci žádá a certifikační firmou.
a forest made of pine twigs
FSC ČR / Ingrid Kirchmaierová
Všem zájemcům z řad vlastníků lesů FSC vytvořilo jednodušší pravidla pro certifikaci malých lesů, které umožňují zlevnit certifikaci. Zjednodušení pro vlastníky lesů menších než 500 ha obsahuje i Český standard FSC.
upwards view from a forest with a group of treetops

Skupinová certifikace snižuje náklady na samotný certifikační audit členům skupiny, kteří se za tímto účelem sdruží (jednotková cena za certifikaci se snižuje se zvyšující se rozlohou certifikované plochy). Dalším bonusem je zjednodušení přípravy na audit a snižení administrativní zátěže.