Zapojení do certifikace lesů

Zájmové skupiny se mohou zapojit:

  • do procesu tvorby národního standardu FSC pro lesní hospodaření
  • do jeho naplňování certifikovaným majitelem lesa
  • při auditu lesního hospodaření.

Mezi zájmové skupiny patří např. státní úřady, orgány samosprávy a nevládní organizace zabývající se problematikou lesního hospodaření, jakož i jednotlivci, jejichž zájmy jsou ovlivněny hospodařením v lesích.

"člověk se dívá na lesy"

Zapojení do procesu tvorby Českého standardu FSC (pravidla pro majitele lesů)

Existují dva možné způsoby:


Přímé  zapojení - je určeno pro členy organizace FSC ČR, kteří vytvářejí/revidují a následně schvalují Český standard FSC.

Nepřímé zapojení - zájmové skupiny, které nejsou členy, se mohou zapojit do veřejného připomínkování Českého národního standardu. 

"diskuse v lese"

Zapojení do procesu naplňování standardu majitelem lesa

Od držitele lesního certifikátu se vyžaduje, aby zapojil zájmové skupiny do různých činností. Cílem zapojení je ve většině případů předcházení konfliktů a vyvažování rozdílných zájmů zájmových skupin zajímajících se o obhospodařované lesy nebo těch zájmových skupin, které jsou přímo ovlivněné činnostmi lesního hospodaření. Držitel certifikátu je povinný předcházet konfliktům vhodnými a proaktivními kroky vůči zájmovým skupinám.

Zapojení do auditů lesního hospodaření

Při samotném auditu musí certifikační firma konzultovat se širokým spektrem zájmových skupin dodržování environmentálních, právních, sociálních a ekonomických požadavků lesního standardu FSC v daném lesním majetku. Případné komentáře/podněty musí certifikační firma při auditu prověřit a případně udělit nápravná opatření.

Dokumenty ke stažení

Zapojení veřejnosti do FSC certifikace lesů.pdf
PDF, Velikost: 1.16MB
Český standard FSC pro přirozené lesy a plantáže (FSC‑STD‑CZE-03-01-2013) (CZ)
PDF, Velikost: 928.86KB
a logo of Czech Ministry of environment

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí.

Informace nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.