Co znamená logo FSC na výrobku?

Logo FSC můžete najít na nepřeberném množství výrobků po celém světě, od nápojových kartonů, hygienických potřeb, hraček, domácího i zahradního nábytku, podlah, potravinářských obalů, kuchyňského náčiní, až po vaši oblíbenou knihu a mnoho dalších výrobků v papírnictví. Z FSC materiálů se stavějí i domy a mosty. Co přesně logo FSC na výrobku znamená?

a wooden FSC cooking spoon
FSC ČR / Milan Trachta

Nákupem FSC výrobků podporujete šetrnou a legální těžbu dřeva

Značka FSC spotřebiteli zaručuje, že dřevo, ze kterého byl produkt vyroben, nebylo vytěženo nelegálně a pochází z lesů obhospodařovaných přírodě blízkým způsobem, ve kterých jsou dodržovány přísné environmentální a sociální požadavky.

Pod logem je vždy uvedeno licenční číslo firmy, která výrobek vyrobila nebo prodává. Konkrétního výrobce/prodejce můžete dohledat na mezinárodní databázi držitelů certifikátu.

 

Často kladené dotazy

  1. Proč si vybírat výrobky s certifikátem FSC?

    Lesy jsou nejvíce ohroženým ekosystémem naší planety. Vědci odhadují, že ve víceméně původním, nenarušeném stavu zůstala už jen asi pětina plochy původních pralesů. Každý rok ztrácíme plochu pralesů přibližně o rozloze České republiky, na níž žijí tisíce druhů rostlin a živočichů. Velmi vážný problém představuje nelegální těžba. V roce 2018 Interpol odhadl, že až 30% veškerého dřeva, se kterým je ve světě obchodováno, pochází z nezákonné těžby. Ani české a evropské lesní hospodaření se často nevyhýbá nešetrným lesnickým praktikám. Také v naší zemi stále ještě na mnoha místech určují krajinný ráz přírodnímu stavu vzdálené, uměle vysazené, převážně smrkové a borové monokultury, které špatně odolávají klimatickým změnám a kalamitám. Zdravotní stav českých lesů navíc patří k nejhorším v Evropě, lesy mají sníženou schopnost zadržovat srážky či čelit přemnožení kůrovce.

    Díky vysokým ekologickým a sociálním požadavkům a důkladnému systému kontroly jejich plnění, zaručuje certifikát FSC zákazníkovi, že dřevo či výrobek ze dřeva s visačkou FSC pochází z šetrně obhospodařovaného lesa. FSC má proto podporu největších ekologických organizací, jako Světový fond na ochranu přírody (WWF), Friends of the Earth (v Česku Hnutí DUHA) nebo Greenpeace.

  2. Znamená FSC logo na produktu, že všechny výrobky od konkrétní firmy jsou certifikované?

    Každá společnost, která chce na svých produktech umístit logo FSC musí projít procesem certifikace zpracovatelského řetězce (tzv. „chain of custody“ nebo-li CoC). To, že firma získala certifikát FSC garantuje, že dřevo na výrobu jejích produktů pochází buď z FSC certifikovaných lesů, recyklovaných materiálů nebo z tzv.kontrolovaného dřeva (tedy dřeva, které splnilo podmínky, aby jeho těžba byla legální a nedocházelo při ní k porušování práv místních obyvatel či narušení vysokých ochranných hodnot důležitých pro daný ekosystém). Neznamená to však, že všechny produkty této firmy jsou certifikované.

    Pouze produkty, které jsou vyrobeny z FSC certifikovaného materiálu, můžou být označeny logem FSC. To, že jeden konkrétní produkt je označený logem FSC neznamená, že všechny ostatní produkty výrobce jsou FSC certifikované. Pro ověření toho, zdali je produkt certifikovaný, je potřeba pokaždé hledat logo FSC přímo na každém jednotlivém výrobku nebo na jeho obalu.