Nová brožura FSC globální strategie 2021-2026, jejíž obsah schválila již na konci loňského roku Výkonná rada organizace FSC, představuje základní směřování FSC a stanovuje cíle, kterých chce organizace v následujících pěti letech dosáhnout. Schválení strategie bylo vyvrcholením dvouletého procesu její tvorby a následného připomínkování a doplňování.

V předmluvě ke strategii načrtla předsedkyně Výkonné rady FSC Barbara Bramble spolu s předsedou Komise FSC pro strategické plánování Al Thornem základní jádro nově vydané strategie:

„Při tvorbě naší nové strategie jsme se rozhodli vrátit k základním kořenům toho, čím je FSC jako organizace. Je to potvrzení našeho odhodlání podporovat takové lesní hospodaření, které pomáhá pěstovat silné a odolné lesy, které můžou následně vytvářet rozmanité environmentální, sociální a ekonomické hodnoty a benefity. Naše strategie pro dalších pět let se jasně hlásí k FSC jako organizaci, která naslouchá a je řízena rozmanitým mixem zainteresovaných osob a organizací, a která se pyšní globální sítí partnerů a partnerských organizací. Jádrem nové strategie je představa FSC jako komunity, která spolu vzájemně spolupracuje. Naším cílem je přivést k jednomu stolu členy a partnery, kteří mají rozmanité zájmy a cíle, abychom společně tvořili globální standard toho, jak bychom měli v lesích hospodařit, tak aby to prospívalo stejně tak lesům samotným, jako i lidem a komunitám, které v nich žijí či pracují.“

Nová brožura FSC strategie 2021-2026 je dostupná ke stažení v angličtině a španělštině.

FSC Global Strategy 2021 - 2026

FSC GLOBAL STRATEGY 2021-2026 (English version) (2).pdf
PDF, Velikost: 7.25MB
FSC ESTRATEGIA GLOBAL 2020-2026 (Spanish version)_0.pdf
PDF, Velikost: 7.23MB