strom

Kam pro stromeček?

Možností, jak si pořídit vánoční stromeček, je již tradičně nepřeberné množství. Když se ale budeme snažit myslet při jeho výběru na přírodu, poohlédněme se po takovém, který je pěstován v udržitelném a zdravém lese, tedy lese s certifikátem FSC.

Vánoční stromečky z přírodě blízkých FSC lesů pocházejí totiž z tzv. zdravotních prořezávek, které mají pozitivní vliv na zdraví lesa. Díky těmto výchovným zásahům a využívání dalších přírodě blízkých lesnických postupů jsou lesy silnější a odolnější vůči negativním dopadům klimatické změny.

Letos takové můžete sehnat v Praze, Brně a na Svitavsku.

Brno

Vánoční stromy z FSC lesů bude letos v Brně opět prodávat lesní podnik ŠLP Křtiny. Více informací o jejich prodejních místech a časech prodeje lze nalézt v tabulce níže nebo také na webu ŠLP. Z křtinských FSC certifikovaných lesů pochází také tradiční brněnský vánoční strom, který už od druhé poloviny letošního listopadu zdobí brněnské náměstí Svobody.

chrismass tree sale table

 

Praha

Pro Pražany nabízejí menší množství vánočních stromů z FSC certifikovaného lesa také Lesy hlavního města Prahy, jejichž lesní správci chystají tzv. výchovné prořezávky. Domluvit se na vyzvednutí stromku lze přímo s pražskými lesníky, konkrétně s jejich vedoucím, Josefem Holešem.

Další možností, kterou letos Lesy hlavního města Prahy nabízejí jsou tzv. Vánoční jedličky s budoucností, což jsou lesní sazenice jedle bělokoré, které si kupující následně mohou vysadit do lesa při příležitosti Dne pro jedličku v Kunratickém lese (24. 3. 2024). Více informací naleznete zde.

Svitavsko

Lidé ze Svitavska a okolí, kteří by si rádi pořídili vánoční stromeček pocházející z jednoho z místních FSC certifikovaných lesů, můžou kontaktovat vedoucího skupinové certifikace Milana Hrona, který jim pomůže spojit se s lesníkem v jejich okolí. S tím se můžou poté domluvit na předání stromečku.

Zájemci o FSC vánoční stromek, kteří se nenacházejí v blízkosti žádného z výše zmíněných prodejních míst, také můžou kontaktovat některého z majitelů či správců FSC certifikovaných majetků v jejich okolí a zkusit se s ním domluvit na koupi některého ze stromečků z jeho lesa osobně. Všechny FSC certifikované lesy jsou k dohledání v mezinárodní databázi FSC. Stačí si jako druh certifikátu zvolit FM/CoC, jako roli vybrat "Site" a jako region zvolit Českou republiku. Výsledný seznam představuje všechny FSC certifikované lesy v ČR.

Při pěstování lesů přírodě blízkými lesnickými postupy, které v ČR dlouhodobě podporuje FSC ČR, nevznikají v lesích smrkové monokultury, které jsou pěstovány pouze pro produkci dřeva, ale dbá se na udržování přirozené druhové skladby a na vyvážené zastoupení listnatých a jehličnatých stromů. Stromky, které pocházejí z FSC certifikovaných lesů jsou obvykle vybírány jednotlivě, což zajišťuje ohleduplné chování k lesnímu porostu, jelikož jsou vyřezávány v rámci výchovných zásahů a probírek, které přispívají ke stabilitě, vyváženému růstu lesa a jeho větší odolnosti vůči dlouhodobým teplotním výkyvům. Pořizovací cena FSC certifikovaného stromku se přitom obvykle nijak neliší od nabídky ostatních prodejců, spíše je nižší.