Organizace FSC ČR zveřejnila tři díly z nového čtyřdílného seriálu „Mysli na lesy“, ve kterém se v roli průvodce představí zpěvák a herec Tomáš Klus. Ten přímo v lesích mluví s českými lesníky a vědci o tom, proč je nutné, abychom změnili náš přístup k pěstování lesů, pokud chceme, aby byly i v budoucnu zdravé a odolné vůči nepříznivým vlivům klimatických změn, a jak k tomu může přispět každý z nás prostřednictvím odpovědné spotřeby výrobků ze dřeva. První tři díly jsou již nyní dostupné ke shlédnutí na oficiální webové stránce seriálu a na sociálních sítích Youtube, Facebook a Instagram. Zbývající díl bude mít premiéru během srpna letošního roku.

První díl „Mysli na lesy“ se odehrává pod horou Milešovkou v severních Čechách a jako host se v něm představuje místní lesník, sedlák a popularizátor přírodě blízkého lesnictví a zemědělství Daniel Pitek. „Jednou z věcí, která mě opravdu trápí, je stav českých lesů, jejich krize obecně. Ale zároveň si uvědomuji, že dřevo prostě potřebujeme. A tak si kladu otázku, jak hospodařit s lesem, aby tu zůstal i dalším generacím?“ ptá se na úvod prvního dílu Tomáš Klus.

Podle Daniela Pitka právě přírodě blízké lesní hospodaření spojuje jak ekologický tak i ekonomický pohled při péči o les. Navíc je tento přístup v konečném důsledku výhodný z obou úhlů pohledu, protože ekologický přístup při pěstování lesa je v dlouhodobém ohledu výhodný i ekonomicky. „Je to cesta, kterou by se měla vydat i Česká republika a lidé, kteří v ní hospodaří s lesy,“ dodává Pitek. Řešení podle něj spočívá v širším využívání přírodě blízkých lesnických postupů, mezi které patří například výběrný způsob těžby stromů, využívání přirozené obnovy lesů a zanechávání mrtvých a spadených stromů v lese. Jak takový les vypadá a v čem jsou pozitivní dopady tohoto hospodaření si společně s Tomášem Klusem ukazují přímo před kamerou v praxi v lesích pod Milešovkou.
 

Seriál „Mysli na lesy“ se věnuje nejen celému cyklu produkce dřeva, ale stejně tak i dopadům klimatických změn na lesy. V druhém díle se proto vypraví Tomáš Klus na kůrovcové holiny a diskutuje na nich s vědcem a odborníkem na lesnictví profesorem Miroslavem Svobodou z České zemědělské univerzity v Praze. Společně se věnují důvodům, které stojí za aktuálními problémy českého lesnictví jako je sucho či kůrovcová kalamita. Podle Svobody je hlavním důvodem pro chřadnutí českých lesů klimatická změna ve spojení s nevhodnou druhovou skladbou, ve které i v nižších nadmořských výškách dominuje smrk, pro který ale toto prostředí není přirozené a je v něm více náchylný k napadení kůrovcem. Jako nejlepší řešení do budoucna vidí pěstování rozmanitých a smíšených lesů. „Ta směs dřevin je zárukou toho, že les přežije do budoucnosti, protože čím druhově bohatší je les, tím je odolnější a stabilnější,“ říká ve videu Miroslav Svoboda.

 

Třetí díl s lesním hospodářem Milanem Hronem se zabývá ukázkami přírodě blízkého a šetrného lesního hospodaření podle certifikace FSC, která je jedním z nástrojů, jak zmírňovat dopady klimatické změny. Kromě toho také tato epizoda prezentuje výhody, jež má FSC a přírodě blízké lesnictví např. pro obecní majetky. Následující čtvrtý díl ukáže, jak se české FSC dřevo zpracovává a jaké jsou pak možnosti odpovědné spotřeby výrobků ze dřeva a tedy toho, jak lesům může pomoci každý z nás.

 

Na rozdíl od předchozích dílů se poslední epizoda Mysli na lesy neodehrává v lese, nýbrž v tovární hale v Jablonném nad Orlicí na Pardubicku. Tomáš Klus a předseda družstva Dřevotvar Martin Beran společně prozkoumávají všechna zákoutí výrobního procesu dřevěného kuchyňského náčiní a u toho si povídají o tom, proč je pro Dřevotvar a další dřevozpracovatele důležité odebírat od svých dodavatelů FSC certifikované dřevo. Společně si také ukážou, proč je někdy v dřevovýrobě potřeba pořádně silný laser.

 

Přírodě blízké lesnické postupy, které jsou hlavním tématem prvního dílu seriálu „Mysli na lesy“, jsou v současné době považovány také za jeden z nejlepších způsobů přípravy lesů na klimatické změny. Díky jejich využívání jsou přírodě blízké lesy silnější a lépe odolávají negativním vlivům klimatické změny jako jsou kůrovcové kalamity nebo sucho. FSC ČR tyto metody propaguje v České republice již téměř 20 let. Pro všechny, kteří nejsou lesníci, ale záleží jim na tom, aby se v lesích hospodařilo lépe, vytvořilo FSC ČR například tzv. zelené desatero, jehož dodržováním může úplně každý přispět ke zlepšení zdravotního stavu českých a světových lesů.
 

Ke stažení

TZ - Mysli na lesy.pdf
PDF, Velikost: 511.49KB
a logo of Czech Ministry of environment

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí.

Informace nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.