Nová studie vznikla ve spolupráci FSC International a výzkumné agentury Ipsos a je jednou z největších svého druhu na světě. Celkem se jí účastnilo 26 800 respondentů ze 33 zemí z celého světa, včetně České republiky. Díky jejím datům můžeme zjistit jaké záruky jsou pro spotřebitele při výběru výrobků nejdůležitější, komu důvěřují, aby jim tyto záruky mohl poskytnout a jak se pomocí svých každodenních rozhodnutí snaží ovlivnit svět, ve kterém žijí.

Ztráta biodiverzity, změna klimatu a odlesňování: pro spotřebitele dlouhodobě zdrojem obav

Aktuální ekonomická situace a probíhající válečný konflikt se propsaly do viditelné změny spotřebitelských priorit. Stejně jako se ochrana přírody umístila v období pandemie na druhém místě za obavami spojenými se zdravím, jsou i dnes aktuální problémy spojené s ekonomickou situací, válkou a terorismem na prvních místech žebříčku nejdůležitějších spotřebitelských obav. Problematika ochrany životního prostředí ale zdaleka nezmizela ze zřetele. Změna klimatu, snižování biodiverzity a odlesňování zůstávají klíčovými tématy pro zákazníky na celém světě.

 

3 nejobávanější jevy spojené s lesy
3 nejobávanější jevy spojené s lesy (Ztráta biodiverzity 36 %, Změny klimatu 36 %, Odlesňování 34 %). Zdroj: FSC Consumer Recognition Study 2023

 

Silný zájem o problematiku spojenou s biodiverzitou je mezi respondenty patrný ve spojení s tématem lesů obecně. V některých případech dokonce biodiverzita poráží i globální změnu klimatu. To je pozorovatelné především u respondentů, jež pocházejí z Evropy a Severní nebo Jižní Ameriky, pro které je biodiverzita problémem č. 1. Globální změna klimatu je pro Evropany srovnatelně důležitá. V Německu se například velmi vysoko v prioritách spotřebitelů objevily obavy spojené s odlesňováním tropických pralesů. Španělé se zase pro změnu velmi silně obávají lesních požárů.

Od Brazílie až po Indonésii: lokální hrozby, které spojuje klimatická změna

V některých zemích ovlivňují výsledky výzkumu lokální problémy spojené s tématem lesů. Příkladem může být nelegální těžba v Rumunsku nebo odlesňování v Brazílii. Mnoho z těch to témat lze spojit s klimatickou změnou, například lesní požáry ve Španělsku a USA nebo záplavy v Indonésii.

Spotřebitelé chtějí svými volbami pomoci řešit problémy, které ohrožují lesy

Jedním ze způsobů, kterými může každý z nás ovlivnit to, v jakém stavu budou světové lesy, je pomocí výběru výrobků, které si kupujeme. Téměř tři čtvrtiny (71 %) respondentů by při výběru produktů zohlednili to, který z nich méně poškozuje rostliny a zvířata. Dvě třetiny (63 %) z nich by při nákupu preferovali výrobek, jehož balení pochází z obnovitelných surovin. Téměř stejný počet respondentů (59 %) by se při výběru řídil tím, který z produktů nejméně přispívá ke klimatické krizi.

Lidé více důvěřují nezávislým certifikacím než firmám a vládám

V oblasti ochrany lesů se těší největší důvěře dnešních spotřebitelů nezávislé certifikace a neziskové organizace, které se zabývají ochranou přírody. Většina respondentů vyjádřila mírnou až vysokou důvěru v to, že nezávislé certifikáty zajistí dostatečnou ochranu lesů. Zároveň ale silně zdůrazňují, že certifikační schémata zaměřující se na udržitelnost musí být prověřována. Více než dvě třetiny (64 %) spotřebitelů očekává, že udržitelnost výrobků bude ověřena nezávislou certifikační organizací. Naproti tomu téměř polovina účastníků (49 %) výzkumu odpověděla, že má pouze malou či žádnou důvěru v to, že státní orgány jsou schopny ochránit lesy.

 

graf míry důvěry v typy organizací
Graf míry důvěry v typy organizací. (FSC 11%, neziskové organizace 10%, certifikační systémy 10%, dřevozopracovatelské a papírenské firmy -11%, vlády -30%) Zdroj: FSC Consumer Recognition Study 2023

FSC je s přehledem nejznámější certifikační systém

Ve třiatřiceti zkoumaných zemích potvrdila znalost značky FSC téměř polovina (46 %) všech účastníků výzkumu. Tím se FSC dostalo na první místo ve znalosti značky mezi ostatními lesními certifikačními systémy. Největší znalost FSC byla naměřena ve věkové skupině 18 až 24 let. FSC je nadprůměrně známou značkou především v Číně, Spojeném království, Německu, Brazílii, Itálii a Dánsku. V rámci spontánní znalosti FSC se umístili nejvýše dánští spotřebitelé, mezi kterými každý desátý měl povědomí o FSC jako certifikační značce. Ve spontánní znalosti byli úspěšní také Číňané a Němci.

Spotřebitelé si vybírají FSC

Více než tři třetiny (77 %) respondentů ve výzkumu vyjádřily mírnou až vysokou důvěru v to, že FSC dokáže ochránit lesy. Tím se FSC umístilo vysoko nad vládními institucemi a firmami (včetně dřevozpracovatelských, papírenských, atd.). Co je však ještě důležitější, z výzkumu jasně vyplývá, že důvěra v FSC je jedním z faktorů, díky kterému tři z pěti spotřebitelů (62 %), kteří znají logo FSC, v obchodě raději sáhnou po certifikovaném výrobku než po srovnatelném necertifikovaném výrobku. Pozornosti by také neměl uniknout fakt, že téměř polovina (49 %) spotřebitelů, kteří vědí, co znamená FSC, je ochotna si za výrobek připlatit, pokud je FSC certifikovaný.

Tato důvěra není omezena pouze na FSC jako certifikační systém, nýbrž z ní dle výsledků výzkumu těží i samotné firmy, které vyrábějí FSC výrobky. Čtyři z pěti spotřebitelů, kteří znají FSC, odpověděli, že spíše budou důvěřovat značce, která má ve svém sortimentu FSC certifikované výrobky.

Výzkum v číslech – klíčové údaje:

 • 71 %

  spotřebitelů preferuje produkty, které nepoškozují rostliny a zvířata

 • 66 %

  respondentů očekává od firem, že zajistí, aby jejich výrobky ze dřeva/papíru či jejich obaly nepřispívaly k odlesňování

 • 64 %

  dotazovaných očekává, že udržitelnost výrobků bude certifikována nezávislou organizací

 • 63 %

  účastníků výzkumu uvádí, že se snaží nakupovat výrobky, které jsou balené v obalech vyrobených z obnovitelných surovin jako je papír, a vyhýbají se plastovým obalům

 • 46 %

  Ve všech 33 zemích jako celku rozezná logo FSC 46 % respondentů. Znalost FSC je nadprůměrná především ve Velké Británii, Německu, Itálii, Dánsku, Brazílii a Číně.

 • Více než 3/4

  dotazovaných ve výzkumu projevily mírnou až silnou důvěru v to, že FSC dokáže ochránit lesy. Ve srovnání s dalšími typy organizací (státní instituce, soukromé společnosti) má v FSC důvěru nejvíce účastníků výzkumu

 • 62 %

  spotřebitelů, kteří znají FSC, tvrdí, že by při nákupu preferovali FSC certifikované výrobky oproti srovnatelným necertifikovaným výrobkům. Téměř polovina (49 %) by pak byla ochotna zaplatit za FSC certifikovaný výrobek vyšší cenu.

 • 80 %

  dotazovaných, kteří znají FSC, je spíše ochotno důvěřovat značce, pokud má ve své nabídce FSC certifikované produkty.

Dokumenty ke stažení

FSC Consumer Recognition Study - Global Report June 2023.pdf
PDF, Velikost: 8.59MB
FSC Consumer Recognition Study - Infographic June 2023.pdf
PDF, Velikost: 1.70MB

O agentuře Ipsos

Ipsos je jednou z největších společností se zaměřením na výzkum trhu a veřejného mínění. Operuje v 90 zemích a zaměstnává téměř 20 tisíc lidí. Ipsos a jeho zaměstnanci z řad profesionálních výzkumníků, analytiků a vědců vybudovali unikátní sadu nástrojů, pomocí které poskytují svým klientům opravdové porozumění a vhled do aktivit, názorů a motivací občanů, spotřebitelů, pacientů, zákazníků nebo zaměstnanců. Více o jejich aktivitách se dozvíte na www.ipsos.com